Emanuel Felix * 6.9.1867 v Libranticích č.36 + 19.10.1942 v Hradci Králové

oo ?

2oo 5.8.1930 Emilie Tomanová * 5.7.1973 v Libranticích

Záznam o narození a datum je uveden v černilovské matrice narozených / VIII – 233 /, kde je též uvedeno že dne 23.VIII.1930 dle č.23/518 přestoupil do církve Československé. Eman byl vyučen zámečníkem a uměleckým kovářem. V řemesle dosáhl značné zručnosti a zejména v oboru uměleckého kovářství také zkušenosti a úspěchy. Před 1. Světovou válkou se odstěhoval do Ruska, kde se oženil, ale byl bezdětný. Po válce se vrátil s manželkou do ČSR. Jeho žena byla vážně nemocná a brzy zemřela. Přivezli si sebou také velikého kocoura, který však také brzy zahynul, a to prý pro naprostý nedostatek ryb, na které byl v Rusku zvyklý. Manželka Emana byla pochováma na hřbitově v Novém Hradci. Podle tety Mařky zde byli pochováni chudší a ti bohatší Na pouchovském hřbitově.. Po úmrtí své manželky se Eman vrátil ke své první lásce, ovdovělé Emilii Zelenkové roz. Tomanové, která vedla hospodu na podloubí za kostelem Sv.Ducha v Hradci Králové. Se svým společníkem panem Beerem založili na šancích V Hradci Králové dílnu Kavalír, Slezské Předměstí š. 339. Na svatbě, která se konala dne 5.8.1930, jsou uvedeni jako svědci Josef a Jan Felixovi, synovci Emana Felixe.