Františka Tomanová * 11.1.1887 + 19.6.1940

oo 19.1.1909 Josef Špráchal * 26.7.1880 +22.9.1915

____________________________________________________________________________________________

            Anna * 11.1.1970

            oo3.7.1928 Josef Vlačiha * 20.3.1903 + 12.7.1982

            ______________________________________________________________________________________

                        Josef * 12.2.1933

                        oo 13.7.1957 Věra Vítková * 21.12.1940

                        ________________________________________________________________________________

                                   Josef * 15.10.1957

                                   oo 18.9.1976 Dagmar Jahodková * 28.8.1957

                                   ___________________________________________________________________________

                                               Patrik * 1.3.1977

                                               Marek * 28.2.1979

                                               Lukáš * 5.10.1981

                                               _____________________________________________________________________

                                   Miroslav * 30.6.1961

                                   oo 26.1.1985 Milena Hájková * 26.1.1963

                                   ____________________________________________________________________________

                                   Petr * 26.6.1965

                                   ____________________________________________________________________________

            Milada * 7.2.1941

            oo 3.10.1936 Josef Vyskočil * 28.12.1910 + 6.8.1972

            _________________________________________________________________________________________

                        Alena * 7.4.1938

                        oo 23.12.1956 Karel Michálek * 11.5.1933

                        ___________________________________________________________________________________

                                   Karel * 1.11.1957

                                   oo 10.4.1981 Kateřina Zichová * 19.7.1962

                                   ____________________________________________________________________________

                                               Barbora * 2.9.1981

                                               Ondřej * 31.12.1985

                                               ______________________________________________________________________

                                   Helena * 6.7.1960

                                   oo 5.8.1978 Pavel Křížek * 27.6.1957

                                   ____________________________________________________________________________

                                               Helena * 18.1.1979

                                               Pavel * 23.9.1980

                                               ______________________________________________________________________

                                   Martina * 6.5.1975

                                   ____________________________________________________________________________

                        Josef * 8.1.1940

                        oo 15.7.1965 Blanka Kopecká * 19.2.1946

                        ___________________________________________________________________________________

                                   Petr * 2.5.1967

                                   Alena * 23.4.1974

                                   ____________________________________________________________________________

Anna Tomanová * 17.1.1891 v Bukovině + 5.6.1975

oo 24.7.1919 Rudolf Škarytka * 9.12.1890 + 1.5.1964

______________________________________________________________________________________________

            Anna * 16.2.1922 + 23.8.1965

            oo 25.7.1942 Rudolf Hroch * 29.7.1920

            _______________________________________________________________________________________

                        Mariana * 25.6.1944

                        oo Jiří Zoubek * 29.1.1943 R

                        _________________________________________________________________________________

                                   Renata * 28.1.1963

                                   __________________________________________________________________________

                                               Jakub 9.9.1982

                                               ____________________________________________________________________

                        2 oo 9.7.1976 Luboš Trejbal * 28.8.1935 R 5.4.1990

                        ________________________________________________________________________________

                                   Jiří * 26.10.1967

                                   oo 12.2.1987 Soňa Vymetalová * 7.1.1967

                                   ___________________________________________________________________________

                                               Markéta * 26.8.1987

                                               ____________________________________________________________________

                        Rudolf * 7.9.1945

                        oo 20.12.1965 Eva Volejníková * 5.8.1945 R 27.1.1970

                        _________________________________________________________________________________

                                   Romana * 25.8.1966

                                   oo 21.2.1986 Milan Kavilák * 11.8.1966

                                   __________________________________________________________________________

                                               Veronika * 16.5.1987

                                               ____________________________________________________________________

                                    Rudolf * 26.3.1968

                                   __________________________________________________________________________

                        2oo 31.12.1965 Drahomíra Mejstříková  * 5.8.1945 R 27.1.1970

                        ________________________________________________________________________________

                                   Robert * 7.7.1971

                                   __________________________________________________________________________

                        3oo 29.4.1977 Marie Janatová * 27.3.1946 R

                        ________________________________________________________________________________

                        4oo Marie Paříková * 24.3.1949

                        ________________________________________________________________________________

                                   Jan * 26.8.1980

                                   __________________________________________________________________________9/9/2014