Anna Hájková * 19.12.1878 v Černilově + ?

oo 15.2.1898 František Kašpar * 28.2.1872 + ?

___________________________________________________________________________________________

            Josef * 9.12.1898 + ?

            oo 18.6.1924 Božena Hofmanová * ? + ?

            _____________________________________________________________________________________

                        Alexander * 4.7.1926 + ?

                        _______________________________________________________________________________

                        Milan * 4.7.1926

                        oo Věra Zapletalová * ? R

                        _______________________________________________________________________________

                                   Milan * 24.12.1955

                                   oo Helena Janovská * 4.2.1951 R 15.5.1984

                                   _________________________________________________________________________

                                               Jana * ?

                                               ___________________________________________________________________

                                   2 oo 30.3.1985 Helena Skalická * 4.4.1955

                                   __________________________________________________________________________

                                               Eliška * 9.1.1986

                                               Helena 30.6.1989

                                               ____________________________________________________________________

                        2 oo 20.6.1957 Ivana Faberová * 30.5.1937

                        _________________________________________________________________________________

                                   Kateřina * 1.9.1965

                                   oo ? Bohuslav Pokorný * ?

                                   __________________________________________________________________________

                                               Kateřina * 27.4.1987

                                               ____________________________________________________________________

            František * 16.12.1899

            oo 28.1..1928 Marie Jašová * 4.8.1904

            ______________________________________________________________________________________

                        Jaroslava * 14.10.1928

                        oo 25.6.1949 Vladimír Kašpar * 25.5.1925

                        ________________________________________________________________________________

                                   Vladimíra * 15.5.1951

                                   oo Bohumil Mizera * ?

                                   __________________________________________________________________________

                                               Monika * 21.1.1969 + 31.1.1978

                                               Petr * 3.5.1972

                                               Pavel * 10.10.1975

                                               ____________________________________________________________________

            Anežka * 3.1.1903 + 7.8.1985

            oo 5.2.1929 Václav Kotlant + 13.12.1984

            _______________________________________________________________________________________

                        Zdenka * 12.12.1929

                        oo 11.11.1950 Josef Cirkva * 1.11.1921 + 14.8.1974

                        _________________________________________________________________________________

                                   Petr * 23.5.1952

                                   oo 12.4.1975 Blanka Hrochová * 26.2.1955

                                   __________________________________________________________________________

                                               Martina * 19.9.1975

                                               Petra * 21.4.1977

                                               David * 22.2.1982

                                               ____________________________________________________________________

                                   Josef * 3.3.1954

                                   oo Jaroslava Trnková * 1.5.1954

                                   __________________________________________________________________________

                                               Petr * 11.1.1978

                                               Jan * 20.1.1980

                                               ____________________________________________________________________

                                   Zdenka * 10.4.1965

                                   oo 3.10.1986 Jiří Šrámek * 8.5.1960

                                   __________________________________________________________________________

                                               Radka * 3.12.1987

                                               ____________________________________________________________________

            Marie * 11.11.1900 + ?

            oo Antonín Adamec * 3.4.1898 + ?

            ________________________________________________________________________________________

                        Zdenka * ?

                        oo ? Václav Žáček * ?

                        __________________________________________________________________________________

                        Antonín * 11.5.1928

                        __________________________________________________________________________________

            Václav * 3.12.1908 + 19.4.1941

            oo 18.8.1934 Milada Vaisová * 16.12.1916

            ________________________________________________________________________________________

                        Pavel * 11.6.1935

                        oo 28.3.1961 Marie Vojtíšková * 16.2.1940 R 31.7.1970

                        __________________________________________________________________________________

                                   Martin 10.10.1961

                                   oo 2.12.1983 Zdena Mazánková * 26.11.1962

                                   ___________________________________________________________________________

                                               Kristýna * 15.5.1984

                                               Jakub * 6.9.1985

                                               ____________________________________________________________________

                                   Pavel * 17.9.1965

                                   ___________________________________________________________________________

                        2 oo ? Dana Hanzlíčková 9.9.1974

                        _________________________________________________________________________________

                                   Kateřina * 14.10.1972

                                   Magdalena * 27.4.1975

                                   ___________________________________________________________________________

Marie Hájková * 8.8.1880 v Černilově č.52 + 2.6.1920

oo Josef Pultar * ? + ? v Libranticích

_______________________________________________________________________________________________

            Václav * ?

            Josef * 26.9.1902

            ________________________________________________________________________________________

Václav Hájek -* 28.7.1887 v Libníkovicích č.26 + 5.11.1948

oo Josefa Maxová * 7.2.1901 + 5.12.1978

_______________________________________________________________________________________________

            Jan * 31.3.1921

            oo 31.3.1947 Stanislava Novotná * 13.3.1927

            _________________________________________________________________________________________

                        Stanislava * 25.2.1949

                        oo 7.6.1975 Karel Hlavatý * 4.11.1944

                        ___________________________________________________________________________________

                                   Kateřina * 8.11.1977

                                   Ondřej * 15.1.1979

                                   ____________________________________________________________________________

                        Jan * 26.6.1950

                        oo 3.8.1975 Marta Hajičková * 25.12.1952

                        ___________________________________________________________________________________

                                   Veronika * 16.6.1976

                                   Martina * 10.6.1978

                                   Jan * 7.5.1981

                                   _____________________________________________________________________________

                        Vít * 20.11.1955

                        oo 28.10.1989 Renata Pelantová * 30.4.1950

                        ____________________________________________________________________________________

            Karel * 14.12.1923

            oo Gordana Nečičová * 26.8.1923

            __________________________________________________________________________________________

                        Petr * 4.4.1949

                        oo Marta Klimeková * ?.?.1950

                        ____________________________________________________________________________________

                                   Petr * 26.7.1971

                                   Daniel * 1.5.1977

                                   ______________________________________________________________________________

                        Karel * 15.5.1951

                        _____________________________________________________________________________________

                        Pavel * 20.6.1955

                        oo 8.4.1976 Lenka Smetanová * 15.5.1955

                        _____________________________________________________________________________________

                                   Michael * 13.10.1977

                                   _______________________________________________________________________________

            Marie * 20.5.1926

            oo 6.9.1952 Oldřich Ryba * 23.3.1926

            ___________________________________________________________________________________________

                        Petr * 12.2.1960

                        oo 25.11.1988 Hana Vecková * 14.4.1962

                        _____________________________________________________________________________________

                                   Jáchym * 2.1.1989

                                   _______________________________________________________________________________

                        Martin * 1.1.1964

                        oo 27.10.1989 Maria Tibkeridisová * 8.1.1965

                        _____________________________________________________________________________________

            Marta * 6.6.1927

            ____________________________________________________________________________________________

            Josefa * 17.8.1928

            oo 28.2.1954 Robert Kuttmann * 21.5.1926

            ____________________________________________________________________________________________

                        Tomáš * 13.2.1957

                        oo 7.12.1984 Blanka Fenclová * 2.4.1961

                        ______________________________________________________________________________________

                                   Klára * 10.5.1985

                                   _______________________________________________________________________________

            Václav * 24.11.1934

            oo 25.8.1956 Hana Mášová * 21.1.1936

            ____________________________________________________________________________________________

                        Jiří * 29.3.1958

                        oo 15.3.1979 hana Jukličková * 11.5.1961

                        _____________________________________________________________________________________

                                   Lucie * 10.8.1979

                                   _______________________________________________________________________________

                        Hana * 3.2.1957

                        oo ? František Černý * ? R

                        ______________________________________________________________________________________

                                   Monika * 18.7.1976

                                   Adéla * 10.5.1984

                                   _______________________________________________________________________________

            Ludmila * 2.3.1944

            oo 12.6.1965 Antonín Sejk * 4.10.1940

            ____________________________________________________________________________________________

Jan Hájek * 4.12.1884 v Libníkovicích + 15.4.1964

oo 19.11.190 Marie Voltrová * 6.7.1885 + 20.8.1973

__________________________________________________________________________________________________

            Václav * 30.10.1908

            oo 6.10.1934 Anna Francová * 18.5.1913

            ____________________________________________________________________________________________

                        Václav * 14.4.1935

                        oo 29.7.1959 Táňa Skalická * 22.6.1936

                        _____________________________________________________________________________________

                                   Iveta * 20.6.1961

                                   Pavel * 5.5.1964

                                   _______________________________________________________________________________

Antonie * 19.5.1887 + 7.2.1945

__________________________________________________________________________________________________

Františka * 14.12.1891 + 13.4.1976

__________________________________________________________________________________________________6/9/2014