Anna Voltrová * 17.10.1876 v Libníkovicích č. 28 +1957

oo 1.10.1900 Jan Lukášek * 18.5.1877 + 1. Světová válka

____________________________________________________________________________________________

            Marie * 10.8.1904 + 16.10.1931

            oo 22.4.1924 Rudolf Drahorád * 10.10.1900 + 22.1.1979

            ______________________________________________________________________________________

                        Marie * 1.9.1927

                        oo 29.1.1949 Rudolf Peca * 17.4.1922 + 16.8.1980

                        ________________________________________________________________________________

                                   Rudolf * 30.3.1960

                                   oo 18.4.1987 Libuše Holásková * 10.11.1962

                                   _________________________________________________________________________

                                               Pavla * 23.10.1987

                                               Gabriela * 15.2.1989

                                               __________________________________________________________________

Václav * 29.9.1878 + 4.10.1878

____________________________________________________________________________________________

Václav Voltr * 29.10.1879 v Libníkovicích č. 28 + 17.10.1967

oo 20.1.1905 Anna Čápová * 5.6.1881 + 12.10.1940

____________________________________________________________________________________________

            Marie * 4.5.1906 + 7.3.31985

            oo 25.10.1926 Josef Koutecký * 30.1.1902 + 10.6.1966

            ______________________________________________________________________________________

                        Marie * 12.10.1927

                        oo 7.2.1948 Josef Černý * 4.3.1918 + 9.1.1989

                        _______________________________________________________________________________

                                   Helena * 21.6.1949

                                   oo 20.6.1968 Josef Zilvar * 4.11.1947

                                   _________________________________________________________________________

                                               Roman * 11.1.1969

                                               ___________________________________________________________________

                                               Helena * 28.12.1972

                                               oo 9.6.1990 Jaroslav Křížek * 20.5.1964

                                               ___________________________________________________________________

                                   Josef * 26.10.1950

                                   oo 15.9.1973 Věra Shánilová * 25.6.1954

                                   _________________________________________________________________________

                                               Martin * 10.11.1974

                                               Libor * 17.3.1976

                                               Kamil * 3.6.1982

                                               ___________________________________________________________________

                                   Marie * 15.10.1952

                                    oo 15.8.1981 Vladislav Pokorný * 21.12.1952

                                   _________________________________________________________________________

                                               Ondřej * 13.12.1975?

                                               Veronika * 8.2.1982

                                               ___________________________________________________________________

                                   Václav * 16.4.1954

                                   oo 18.2.1978 Stanislava Semková * 31.7.1959

                                   _________________________________________________________________________

                                               Marcel * 31.3.1979

                                               Lukáš 8.2.1982

                                               ___________________________________________________________________

                        Jaroslava * 1.4.1929

                        oo 5.11.1949 František Prouza * 26.1.1923

                        ________________________________________________________________________________

                                   Milena * 12.8.1950

                                   oo Antonín Hrubeš * 28.7.1949

                                   _________________________________________________________________________

                                               Renata * 25.6.1973

                                               Aleš * 29.6.1974

                                               ___________________________________________________________________

                                   Jiří * 22.3.1955

                                   oo 4.11.1978 Irena Rozkošová * 6.2.1958

                                   _________________________________________________________________________

                                               Martina * 16.3.1979

                                               Lenka * 7.1.1982

                                               __________________________________________________________________

                                   Eva * 21.10.1967

                                   oo 15.11.1986 Vladimír Vondrouš * 12 .8.1965

                                   ________________________________________________________________________

                                               Markéta * 18.4.1987

                                               Petr * 16.9.1988

                                               __________________________________________________________________

                        Emilie * 25.11.1932

                        oo 30.1.1953 Václav Fňouk * 17.10.1930

                        _______________________________________________________________________________

                                   Václav * 12.12.1953 + 9.7.1963

                                   _________________________________________________________________________

                                   Josef * 6.3.1955

                                   oo 26.7.1975 Jaroslava Vilímková * 24.2.1957

                                   _________________________________________________________________________

                                               Aneta * 26.12.1975

                                               Petra * 10.11.1978

                                               Tomáš * 28.8.1981

                                               __________________________________________________________________

                                   Jana * 9.3.1956 + 8.1.1963

                                   ________________________________________________________________________

                                   Marcela * 16.5.1964

                                   oo Roman ? * 10.11.1963

                                   ________________________________________________________________________

                                               Tereza * 4.2.1987

                                               Eliška 21.4.1989

                                               __________________________________________________________________

                        Ludmila * 26.10.1939

                        oo 23.12.1961 Zdeněk Jarkovský * 12.3.1939

                        _______________________________________________________________________________

                                   Zdeněk * 12.10.1962

                                   oo 22.12.1985 Ivana Fryntová * 26.6.1965

                                   ________________________________________________________________________

                                               Tomáš * 16.2.1987

                                               Martin * 25.5.1989

                                               _________________________________________________________________

                                   Ilona * 12.6.1966

                                   oo 16.4.1987 Jaroslav Loukaš * 18.10.1965

                                   _______________________________________________________________________

                                               Jaroslav * 10.10.1988

                                               _________________________________________________________________

                                   Jiří * 4.6.1973

                                   _______________________________________________________________________

Marie Voltrová * 15.1.1882 v Libníkovicích

oo 23.1.1906 Jan Zadrobílek * 15.3.1877

___________________________________________________________________________________________

            Marie * 29.5.1907

            oo ? Josef Nosil * 24.6.1990

            _____________________________________________________________________________________

            Josef * 6.1.1909

            oo ? Marie Krčmaříková * ?

            _____________________________________________________________________________________

            František * ?

            oo Věra Brožová * ?

            _____________________________________________________________________________________

            Václav * ?

            oo ? Zdenka Hájková * ?

            _____________________________________________________________________________________

                        Zdenka * ?

                        oo ? Koubek * ?

                        ______________________________________________________________________________

                        Ladislav * ?

                        oo ? ? * ?

                        _______________________________________________________________________________

            Božena * ?

            oo ? Petr Krčmář * ?

            _____________________________________________________________________________________

            Ladislav * ?

            oo ? Olga Černá * ?

            ____________________________________________________________________________________

            Ludmila * 30.11.1924

            oo 4.9.1948 Josef Holan * 2.12.1922

            ____________________________________________________________________________________

                        Ludmila * 12.11.1949

                        oo ? Kovář * ?

                        ______________________________________________________________________________

                        Marie * 18.10.1950

                        oo ? Jinoch * ?

                        ______________________________________________________________________________

                        Josef * 17.2.1952

                        oo ? ? * ?

                        ______________________________________________________________________________

                        Václav * 24.4.1954

                        oo ? ? * ?

                        ______________________________________________________________________________

Františka Voltrová * 20.1.1855 v Libníkovicích + 1956 v Holicích

oo 18.9.1909 František Lochman * 15.2.1833 + 1948 v Holicích

____________________________________________________________________________________________

            Jaroslav * 14.2.1913 + 12.5.1984

            Oo Božena Kašparová * 26.10.1909 + 6.8.1992

            ______________________________________________________________________________________

                        Jaroslav * 18.8.1935 + 19.1.1982

                        oo 26.10.1964 Alena Pospíšilová * 1946

                        ________________________________________________________________________________

                                   Vladimír * ?.7.1966

                                   __________________________________________________________________________

                                   Alena * ?.7.1967

                                   oo ? Merta

                                   _________________________________________________________________________

                                               Terezka * ?

                                               Mates * ?

                                               ___________________________________________________________________

                                   Martin * 1970

                                   ________________________________________________________________________

                        Zdeněk * 15.11.1938

                        oo ? Miroslava Gabrielová * 4.12.1942

                        ______________________________________________________________________________

                                   Ivana * 4.6.1961

                                   oo ? Karel Trunc ?

                                   ________________________________________________________________________

                                               Marcela 1983

                                               __________________________________________________________________

                                   Martina * 29.2.1964

                                   oo ? Milan Štěrovský * ?

                                   ________________________________________________________________________

                                               Martina

                                               Michal

                                               __________________________________________________________________

                        Eva * 15.85.1946

                        oo Vladimír Jirout * 5.12.1945

                        ______________________________________________________________________________

                                   Vladimír * 21.12.1964

                                   René * 5.12.1975

                                   Eva * 29.11.1977

                                   ________________________________________________________________________

            Marie * 1910 + 1934

            oo ? Marčík * ?

            _____________________________________________________________________________________

                        Ludva * 1934

                        oo ? Ivana * ?

                        _______________________________________________________________________________

                                   Ivana * ?

                                   Martina * ?

                                   _________________________________________________________________________

            Ladislav * 13.7.1920 + 4.1.1987

            oo Božena štěpánová * 15.12.1922 + 29.9.1981

            ______________________________________________________________________________________

                        Ladislav * 27.1.1950

                        oo ? Hana * ?

                        ________________________________________________________________________________

                                   Petr * ?

                                   Hana * ,

                                   __________________________________________________________________________

                        Dana * 25.1.1951

                        oo ? Karel Moravec * ?

                        ________________________________________________________________________________

                                   Pavel * ?

                                   Dana * ,

                                   __________________________________________________________________________

                        Milan * 27.5.1954

                        oo 11.8.1979 Lenka * 4.2.1960

                        ________________________________________________________________________________

                                   Petra * 15.1.1980

                                   Soňa * 9.3.1983

                                   _________________________________________________________________________

Josef Voltr * 10.9.1886 v Libníkovicích + 4.1.1961

oo 1915 Emilie Henclová * 11.10.1889 + 23.5.1978

____________________________________________________________________________________________

            Marie * 10.9.1919 + 18.9.1985

            oo František Beck * 11.3.1914 + ?.12.1942 zahynul ve válce

            ______________________________________________________________________________________

            2 oo 25.8.1951 Václav Silvar * + 2.9.1990

            ______________________________________________________________________________________

                        Milena * 28.3.1952

                        oo 28.9.1974 Václav kmoníček * 27.9.1948

                        ________________________________________________________________________________

                                   Tomáš * 20.5.1975

                                   Leoš * 29.3.1977

                                   Hana * 28.2.1979

                                   __________________________________________________________________________

            Emilie * 26.6.1919

            oo 12.10.1940 Jan Hrubý * 18.4.1913

            _______________________________________________________________________________________

                        Jana * 24.5.1965

                        oo 24.4.1965 Jiří Haniš * 18.6.1941

                        ________________________________________________________________________________

                                   Pavel * 3.5.1971

                                   oo Olga Hrubá * 25.11.1972

                                   __________________________________________________________________________

                                   Jitka * 29.1.1968

                                   oo 23.4.1988 Jiří Přibyl * ? R 1991

                                   ___________________________________________________________________________

                        Jaroslav * 13.4.1947

                        oo 18.10.1969 Eva Hladíková * 16.11.1949

                        _________________________________________________________________________________

                                   Roman 8.5.1970

                                   oo 30.1.1993 Jana Kmoníčková * 2.4.1976

                                   __________________________________________________________________________

                                               Jan * 9.7.1993

                                               ___________________________________________________________________

Anežka Voltrová * 5.2.1890 v Libníkovicích + 8.1.1969

oo 29.8.1922 Václav Vavřinka * 31.5.1877

____________________________________________________________________________________________

Antonie Voltrová * 15.8.1895 v Libníkovicích č. 28 + 6.5.1981

oo 11.9.1920 Rudolf Kopecký * 28.3.1893 + 10.10.1967

____________________________________________________________________________________________

            Marie * 12.8.1921 + 16.11.1986

            oo 20.9.1941 Václav Slezák * 7.1.1912 + 11.12.1983

            _____________________________________________________________________________________

                        Václav * 1.5.1943

                        _______________________________________________________________________________

                        Petr * 6.6.1952

                        oo 5.9.1974 Marie Valášková * 2.10.1954

                        _______________________________________________________________________________

                                   Gabriela * 18.9.1975

                                   Petr * 27.9.1980

                                   ________________________________________________________________________24.8.2014