Anna Felixová *16.6.1889 v Libranticích č.36 +28.5.1951

oo 16.11.1920 Václav Adamíra *30.7.1890 v Černilově +22.5.1945

____________________________________________________________________________________________

            Václav * 19.10.1921

            oo 23.10.1948 Jiřina Stolinová * 1.2.1927

            ______________________________________________________________________________________

                        Jiřina * 3.8.1949

                        oo 30.12.1971 Jaroslav Cihlo * 27.8.1948

                        ________________________________________________________________________________

                                   Martin * 17.7.1973

                                   Petr * 21.2.1976

                                   Kateřina * 9.4.1984

                                   _________________________________________________________________________

                        Jana * 26.8.1954

                        oo 15.12.1979 Ivo Hrouda * 1.9.1949    

                        ________________________________________________________________________________

                                   Denisa * 1.11.1986

                                   Simona * 19.3.1989

                                   _________________________________________________________________________

            Anna * 2.7.1923

            oo 20.7.1946 Josef Nejman * 23.8.1920

            ______________________________________________________________________________________

                        Josef * 16.4.1927

                        oo 22.2.1969 Miroslava Dostálová * 13.8.1949

                        _______________________________________________________________________________

                                   Miroslava * 20.9.1969

                                   Josef * 9.10.1971

                                   _________________________________________________________________________

                        Václav * 16.3.1950

                        oo Božena Dvorčáková * 13.9.1951

                        _______________________________________________________________________________

                                   Václav * 27.9.1971

                                   Zdeňek * 2.7.1974

                                   ________________________________________________________________________

            Josef * 21.9.1927 +13.11.1934

            ______________________________________________________________________________________

Václav Felix * 17.7.1890 v Libranticích č. 36 + 12.12.1968

oo Antonie Ehlová * 3.7.1892 v Sukovicích +13.8.1964

____________________________________________________________________________________________

            Božena * 16.10.1919 +19.10.1993

            oo 29.12.1945 Josef Horák  * 31.8.1914 + ?.7.1999

            _____________________________________________________________________________________

                        Božena * 15.9.1946

                        oo Josef Sabol * 2.3.1943

                        ______________________________________________________________________________

                                   Marian * 10.1.1968

                                   oo 1.9.1993 Alena Trpišovská * 3.9.1968

                                   _______________________________________________________________________

                                               Michal * 23.3.1995

                                               ________________________________________________________________

                                   Radek * 17.8.1969

                                   oo Romana Sršňová * 16.12.1971

                                   ________________________________________________________________________

                                               Adéla * 6.10.1992

                                   ________________________________________________________________________

                        Josef * 10.7.1948

                        oo Jaroslava Dostálová * 28.4.1948 + 16.9.1979

                        ______________________________________________________________________________

                                   Naděžda * 1.3.1968

                                   oo 21.11.1987 Petr Turuhöfer * 11.5.1962

                                   _______________________________________________________________________

                                               Lucie * 19.11.1988

                                               Tomáš * 12.2.1991

                                               _________________________________________________________________

                        2/ oo Božena Linková * 3.8.1944

                        ______________________________________________________________________________

                                   Jana * 24.4.1971

                                   oo Petr Drašil * 20.4.1966

                                   _______________________________________________________________________

                                               Petr * 13.7.1993

                                               _________________________________________________________________

            Václav * 9.9.1922 + 23.12.1960

            oo 25.11.1950 Libuše Lemfeldová * 6.8.1929

            ____________________________________________________________________________________

                        Václav * 13.8.1950

                        oo 12.4.1975 Jana Jánská * 28.1.1954

                        ______________________________________________________________________________

                                   Radka * 12.4.1977

                                   ________________________________________________________________________

                                   Jana * 15.1.1979

                                   ________________________________________________________________________

                                   Martina * 10.5.1980

                                   ________________________________________________________________________

                                   Václav * 12.12.1922

                                   ________________________________________________________________________

                        Jitřenka * 18.11.1952

                        oo 27.4.1979 Vlastimil Sova * 31.1.1955

                        _______________________________________________________________________________

                                   Lenka * 5.2.1980

                                   _________________________________________________________________________

                                   Jiří * 21.10.1981

                                   _________________________________________________________________________

                        Přemysl * 26.8.1983

                        oo 9.7.1983 Ivana Bednářová * 11.4.1954

                        _______________________________________________________________________________

                                   Lucie * 10.7.1977

                                   _________________________________________________________________________

                                   Michal * 29.1.1985

                                   _________________________________________________________________________

            Anna * 17.1.1924 +4.4.1992

            oo 15.1.1944 Leopold Bláha * 15.11.1914 +24.3.2000

            ______________________________________________________________________________________

                        Václav * 12.8.1948

                        oo 22.12.1972 Hana Šindelářová * 29.4.1948

                        ________________________________________________________________________________

                                   Vladimír * 10.7.1973

                                   Helena Pilařová * 7.6.1972

                                   _________________________________________________________________________

                                               Johana * 4.5.2008

                                               ___________________________________________________________________

                                   Jiří * 20.11..1975

                                   oo 10.7.2004 Jitka Hojgrová * 28.9.1978

                                   _________________________________________________________________________

                                               Terezka * 21.8.2007

                                               ___________________________________________________________________

                                               Antonín * 11.4..2010

                                               ___________________________________________________________________

                        Jiří * 18.7.1954

                        oo 4.6.1983 Jana Suchánková * 2.4.1956

                        ________________________________________________________________________________

                                   Tomáš * 1.11.1985

                                   __________________________________________________________________________

                                   Pavla * 10.3.1991

                                   __________________________________________________________________________

Marie Felixová * 12.12.1891 +8.5.1965

oo František Ferbas * 9.4.1894

_______________________________________________________________________________________

            Václav * 21.9.1922

            oo 16.9.1950 Miroslava Slezáková * 29.10.1929 + 22.1.1973

            ________________________________________________________________________________

                        Václav * 6.7.1951

                        oo 29.12.1973 Blanka Chmelíková * 23.8.1952

                        __________________________________________________________________________

                                   Blanka * 10.2.1983

                                   ____________________________________________________________________

                        Jiří * 23.11.1955

                        oo  24.4.1982 Naděžda Bednářová * 11.5.1960

                        ___________________________________________________________________________

                                   Tomáš * 12.3.1983

                                   _____________________________________________________________________

                                   Dana * 3.1.1986

                                   _____________________________________________________________________

            Josef * 16.12.1928

            oo 24.1.1953 Anna Karlová 9.1.1930

            __________________________________________________________________________________

                        Marie * 3.3.1955

                        oo 12.10.1974 Petr Vnuk * 11.5.1953

                        ___________________________________________________________________________

                                   Dagmar 3.3.1975

                                   _____________________________________________________________________

                                   Michal 12.10.1977

                                   _____________________________________________________________________

                        Věra * 13.5.1956 tab. Č. 3Bb ??

                        Miloslava * 12.10.1957

                        oo 2.8.1980 Jiří Hoza * 11.10.1953

                        ___________________________________________________________________________

                                   Jiří * 3.12.1980

                                   _____________________________________________________________________

                                   Kateřina 6.12.1981

                                   _____________________________________________________________________

                        Stanislava * 15.5.1961

                        oo 16.7.1982 Jiří Mimra * 9.7.1956

                        ____________________________________________________________________________

                                   Jiří * 3.1.1983

                                   ______________________________________________________________________

Františka Felixová * 22.6.1894 +25.9.1971

oo 21.2.1922 Karel Vodehnal * 14.8.1895 +11.1.1974

_________________________________________________________________________________________

Karel Felix * 7.8.1900 + 23.7.1918

_________________________________________________________________________________________10.6.2014